Carla Damink

Carla Damink uitgaan van mogelijkheden

  • genuanceerd - pragmatisch
  • doorzetter - resultaatgericht
  • stimulator - procesbegeleider

Mijn rol:

Ik adviseer en ondersteun organisaties bij veranderingsprocessen. Meestal bij het opzetten, aangaan of uitwerken van samenwerkingen. Dat kan gaan om samenwerkingen bínnen organisaties, maar ook tússen organisaties. Mijn rol is veelal die van neutrale bemiddelaar en procesbewaker. Ik onderscheid de veelheid aan belangen die spelen bij veranderingsprocessen. Ik kan in dergelijke situaties goed inschatten waar de schoen wringt en zo mensen tot nieuwe invalshoeken laten komen.

Een gemiddelde dag:

Analyseren werkprocessen, projecten begeleiden, implementeren en evalueren, onderzoek werkzaamheden  en adviezen opstellen, sparren met collega’s.

Niet bang om:

Direct te zijn, aan gevoelige knoppen te draaien, mijn humor en nuchtere gezonde boeren verstand in te zetten.

Tevreden als…

…ik mensen mogelijkheden kan laten vinden die voorbij hun vaste kaders en denkpatronen liggen, die hun energie losmaken. Ik ga na een lange dag blij naar huis als ik mensen heb geholpen slimme oplossingen te bedenken en nieuwe wegen te bewandelen voor organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.