Jan Nap

Jan Nap met humor de toekomst bij de horens vatten

  • analytisch - humor
  • helikopterview - diepgravend
  • vernieuwer - netwerker

Mijn rol:

Als adviseur help ik organisaties in te spelen op en te profiteren van een veranderende omgeving. Ik begeleid veranderingsprocessen in de wereld van werk, onderwijs, zorg en welzijn en sociale zekerheid. Dat doe ik vooral door trends en ontwikkelingen in de netwerken te signaleren en die te vertalen naar kansen voor de toekomst.

Een gemiddelde dag:

Analyseren van belangrijke veranderingen in de markt, (beroeps)onderwijs, sociale zekerheid, bezuinigingen en nieuwe wetgeving. Om vervolgens uitkomsten om te zetten naar gedragen acties.

Niet bang om:

Buiten gebaande paden te treden, veranderingen in gang te zetten.

Tevreden als…

…ik met mijn 'blik van buiten' en mijn brede netwerk bijdraag aan vernieuwing. Aan een nieuw perspectief en aan vruchtbare samenwerkingen. Wanneer ik organisaties heb geholpen een samenhangende nieuwe visie, positie of strategie te bepalen waar ze mee vooruit kunnen. En alléén tevreden als dat gaat in een goede sfeer. Met behoud van humor en chemie; de bouwstenen van een gemotiveerde organisatie.