Karin Harmelink

Karin Harmelink de beste samenwerking komt uit de mensen zelf

  • empathisch - ambitieus
  • verhelderen - coachen
  • samenwerking - motivator

Mijn rol:

Ik begeleid als strategisch adviseur non-profit organisaties bij het bereiken van hun gemeenschappelijke doelen en ambities én bij het oplossen van (complexe) vraagstukken. Ik help ze samen te werken en tegelijkertijd focus te houden op de eigen doelen. Mijn specialismen zijn onder meer het bevorderen van samenwerking in de publieke dienstverlening, methodiekontwikkeling, collectief leren en loopbaanbegeleiding. Ik ben ook beschikbaar als interimmanager.

Een gemiddelde dag:

Helder opschrijven, wat in sessies met groepen naar boven is gekomen; een bestuurlijke besluitnota, een werkwijze, samenwerkingsafspraken. De ene keer voor directeuren en managers, de andere keer voor professionals vanuit de praktijk. Maar ook sparren met collega’s, coachen van projectmedewerkers en opdrachtgevers.

Niet bang om:

In complexe situaties te duiken, uitdagingen aan te gaan, van anderen te leren.

Tevreden als…

…ik merk dat er samenwerkingen tot stand komt waarbij organisaties over hun eigen grenzen heen kijken, kennis uitwisselen en elkaars vertrouwen winnen. En als mensen het besef hebben dat zij dat zélf voor elkaar hebben gekregen. Ik ben degene die spiegelt, koers houd, faciliteert, de situatie ontrafelt en de betrokkenen inzicht geeft in hun eigen mogelijkheden.