Paul Löwik

Paul Löwik op zoek naar ieders kracht

  • open minded - visionair
  • betrokken - bevlogen
  • verbinder - netwerker

Mijn rol:

Ik begeleid organisaties bij strategische vraagstukken en organisatieontwikkeling. Met name in het sociaal-maatschappelijke domein: onderwijs, sociale zekerheid, zorg & welzijn, werk en werkgelegenheid. Daarbij is mijn rol onder meer die van procesbegeleider, ontwikkelaar, adviseur en projectleider. Bovendien ben ik sparring- en gesprekspartner voor bestuurders, directies, leidinggevenden en staf.

Een gemiddelde dag:

Gesprekken met directies, maar ook met de mensen op de werkvloer, brainstormen met collega’s, bijhouden van landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarbij altijd zoekend naar die helicopterview.

Niet bang om:

Het roer om te gooien, de diepte in te gaan, te veranderen.

Tevreden als…

…ik een vastgelopen proces los heb weten te trekken. Professionals in het veld zijn sterk in hun eigen vakgebied. Mijn uitdaging is hen te helpen complexe vraagstukken te overzien en om vanuit diverse invalshoeken tot nieuwe, heldere oplossingen te komen. Mijn dag is goed wanneer daar concrete acties uit voortkomen die het beste uit mensen halen. Alleen met een brede blik en oog voor de mens, kom je tot duurzame oplossingen die er maatschappelijk toe doen, en ook het belang van de organisatie dienen.