Breuer Institute vindt samen met u antwoord op maatschappelijke vraagstukken

Breuer Institute werkt al 25 jaar (met een tiental adviseurs/coaches en enkele gespecialiseerde netwerkpartners) met grote betrokkenheid voor haar opdrachtgevers (gemeenten, provincies, UWV, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en bedrijven) in Noord Nederland. 

  • We kennen de maatschappelijke opgaven op de terreinen van onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorg en welzijn en wonen. We ondersteunen uw organisatie daar graag bij. 
  • Wij bieden oplossingen voor beleidsmatige, tactische en operationele vraagstukken via analyse & advies, projectmanagement & coördinatie, procesbegeleiding en deskundigheidsbevordering. 
  • Ons team van ervaren adviseurs is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen, heeft een scherpe blik, is betrokken, legt verbindingen en is oplossingsgericht. 
  • Ons netwerk zetten we in om organisaties en mensen vanuit de verschillende domeinen snel met elkaar in verbinding te brengen.
Breuer Institute Breuer Institute Breuer Institute Breuer Institute

Onze laatste Tweets

Vandaag zijn we aanwezig bij de conferentie: 'Koplopers onafhankelijke clientondersteuning'. https://t.co/e2Luow5mpa
Vandaag aanwezig op de #conferentie 'Wat is de toekomst van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang?' O.a. over… https://t.co/OzWvOE8bin
RT @IstarBijleveld: We kijken terug op een succesvolle regionale bijeenkomst met Groningse gemeenten #inburgering #participatie #Divosa #Gr
RT @belita_seinstra: Mooie uitwisseling en inspiratie n.a.v. Onderzoek Passend Onderwijs @Noorderpoort samen met onderzoeker @BreuerIntrava