Breuer Institute vindt samen met u antwoord op maatschappelijke vraagstukken

Breuer Institute werkt voor gemeenten, provincies, UWV, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en bedrijven in Noord-Nederland.


Breuer Institute werkt al 25 jaar met grote betrokkenheid voor haar opdrachtgevers in Noord Nederland. Met een tiental adviseurs/coaches en enkele gespecialiseerde netwerkpartners zijn we actief als dienstverlener voor instellingen en organisaties in de publieke en not-for-profit sector. 

We kennen de maatschappelijke opgaven op de terreinen van onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorg en welzijn en wonen. We ondersteunen uw organisatie daar graag bij. 

Wij bieden oplossingen voor beleidsmatige, tactische en operationele vraagstukken via analyse & advies, projectmanagement & coördinatie, procesbegeleiding en deskundigheidsbevordering. 

Ons team van ervaren adviseurs is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen, heeft een scherpe blik, is betrokken, legt verbindingen en is oplossingsgericht. 

Ons netwerk zetten we in om organisaties en mensen vanuit de verschillende domeinen snel met elkaar in verbinding te brengen.

Breuer Institute Breuer Institute Breuer Institute Breuer Institute Breuer Institute

Onze laatste Tweets

Mooie klus. Begeleid twee werksessies om te komen tot een sluitende aanpak kwetsbare jongeren in Noord-Midden Drenthe. #sluitendnetwerk
Kansen op de arbeidsmarkt in de bouwsector: energieneutraal bouwen. https://t.co/KjHJ5i32U1
Faciliteren moet je leren. De opgave van de gemeente. De samenleving bepaalt. #nextgovernance #innovatievewerkplaats #fredstol
De huidige wereld:kwadratische en parallelle ontwikkelingen. Is de #innovatiewerkplaats het antwoord dat onderwijs+… https://t.co/rYeYbKvNGX